Hỏi đáp – Kiến thức

Những điều cần biết khi bị thu hồi đất

Những điều cần biết khi bị thu hồi đất

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Khi bị thu hồi đất cần biết những điều sau để bảo vệ quyền lợi của mình: Khi nào Nhà nước được thu hồi đất. Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp Nhà nước quyết định...

Chi tiết »

Hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất

Hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất

       Hạn mức đất là gì? Có thể hiểu hạn mức sử dụng đất là diện tích đất tối đa mà các chủ thể sử dụng đất được phép sử dụng trên cơ sở được Nhà nước giao đất nông nghiệp, giao đất ở , công nhận quyền sử dụng đất ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Theo quy định của pháp luật : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là đại diện chủ sở...

Chi tiết »

Giá đất chuyển nhượng và giá đất Nhà nước quy định

Giá đất chuyển nhượng và giá đất Nhà nước quy định

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Vậy có phải chỉ có duy nhất một loại giá đất hay không? Không phải chỉ có duy nhất một loại giá đất. Căn cứ vào nguồn gốc ta có thể chia giá đất làm hai loại : Giá đất thị trường. Giá đất do Nhà nước quy định. Giá đất do Nhà nước quy định: Là giá đất do Nhà nước quyết định, ấn định cụ thể trong các văn...

Chi tiết »

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật đất đai 2013

Căn cứ pháp lý: – Luật đất đai 2013. – Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai. – Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính. – Thông tư 02/2015/TT-BTNMT. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền...

Chi tiết »

Sự khác nhau giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo luật đất đai 2013

Sự khác nhau giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo luật đất đai 2013

Điều 10 Luật đất đai 2013 phân loại đất như sau : Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành 3 loại : đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng. Đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp là 2 loại đất phổ biến. Vậy hai loại đất này có gì khác nhau ? Quyền và nghĩa vụ...

Chi tiết »

Call Now Button