Hợp đồng

Luật Trí Tuệ Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp

Luật Trí Tuệ Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp

Trong quan hệ mua bán, giao dịch với đối tác, cá nhân , doanh nghiệp thường ghi nhận thỏa thuận bằng văn bản, gọi là hợp đồng. Khi đặt bút ký vào hợp đồng, tức là các bên đã thừa nhận những thỏa thuận và ràng buộc mình vào những nghĩa vụ pháp lý. Nếu không cẩn trọng trong việc nghiên cứu, soạn thảo các điều khoản, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro không lường trước và phải gánh chịu những hậu...

Chi tiết »

Call Now Button